The town of Navoloki. Nardom of the Factory “PRIVOLZHSKAYA COMMUNE” (earlier,later or the same time is the club “Zavety Ilicha”

It was built in 1926-28. Architect – Ulyanova Street, 6. Source: https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/203493-nardom-fabriki-privolzhskaya-kommuna